Risker med ögonlaser

Med dagens moderna ögonlaserteknik är risken för komplikationer i samband med en ögonlaseroperation mycket liten och bieffekterna få. Allra minst är risken med ögonlaser om du opererar dig med den senaste FS LASIK-tekniken. Även LASIK är en mycket säker metod. Trots detta finns det ändå risker med ögonlaseroperation.

Inflammation

Eftersom alla patienter som genomgår en ögonlaseroperation behandlas med antibiotikadroppar direkt efter operationen är risken för infektion, som leder till inflammation, liten. Om en infektion ändå skulle uppstå får patienten en ny antibiotikakur som gör att infektionen och inflammationen försvinner. I sällsynta fall måste ögonlaserkirurgen lyfta bort hornhinnelocket igen för att sedan spola rent det inflammerade området.

Försämrat mörkerseende

Många patienter upplever ett försämrat mörkerseende efter ögonlaseroperationen. Det är helt normalt och mörkerseendet blir bättre igen efter några månader. Ytterst få ögonlaserpatienter får ett permanent försämrat mörkerseende.

Torra ögon

Det är också vanligt att ögonen kan kännas torra efter ögonlaseroperationen. De torra ögonen beror på att tårproduktionen tillfälligt försämrats men alla som genomgått en ögonlaseroperation får ögondroppar mot torra ögon efter operationen. Efter några veckor brukar tårproduktionen vara återställd.

Synfel trots ögonlaseroperation

Det finns ett fåtal patienter som inte får en helt perfekt syn efter en ögonlaseroperation men efter en andra operation brukar synen bli perfekt. En andra operation brukar ingå i priset om resultatet efter den första operationen inte blev tillfredställande.

Veck på hornhinnan

Mindre än 1 % av ögonlaserpatienterna kan få veck på hornhinnan som påverkar synen negativt. Det här åtgärdas genom att hornhinnelocket lossas och sätts tillbaka igen. Det här fenomenet är vanligast hos extremt närsynta patienter.

Grumlig syn (Haze)

Risken att drabbas av det omtalade fenomenet Haze, som innebär att man får en grumlig syn, är försumbar om du genomgår en LASIK- eller FS LASIK-operation. Haze drabbar bara LASEK-patienter och inte ens inom LASEK är det speciellt vanligt.  Haze brukar bekämpas med kortisondroppar.

Haloeffekter

Haloeffekter (gloria runt ljuskällor) i mörkret är också mycket ovanligt. Haloeffekten brukar avta efter något år eftersom hjärnan med tiden filtrerar bort haloeffekterna.

 

 

Kommentarer inaktiverade.